Velkommen

Centralsmøringsanlæg – rigtig smart smurt…

… og så er der bare fedt!

Centralsmøringsanlæg er faktisk noget af det smarteste der blev opfundet vedrørende maskin-smøring. Det forundrer lidt, at der stadivæk er så få, der bruger det. 

centralsmøringsanlæg monteret på landbrugsmaskine

centralsmøringsanlæg monteret på landbrugsmaskine

I dag hører intelligente løsninger til vores hverdag som morgenkaffen. Vi bruger dem men tænker os ikke rigtig om, hvor store fordele de volder. Vi lægger først mærke til det, når vi engang ikke skulle kunne disponere over dem. Ligegyldig om det er kaffemaskinenen, mobiletelefonen eller navigationsystemet, de er der bare og hjælper til og sådan skal det være! Det samme gælder faktisk vores centralsmøringsanlæg. Princippet er enkelt og det er nok med en grund til, at det fungerer så fint.

Selvfølgelig volder det omkostninger at få installeret et sådant system, men hensigten med investeringen er jo netop at nedsætte vedligeholdelsesomkostninger og tidsforbrug på den uundgåelige smøring af maskiner og anlæg. Og dette formål opnår man som regel efter relativ kort tid, ser man på investering i og drift af centralsmøringsanlægget på den en side og de traditionelle vedligeholdelsesomkostninger via manuel smøring på den anden side, der jo først og fremmest omfatter arbejdsindsatsen. Dog skal der også tages hensyn til, at det er langt nemmere at glemme smøring af et leje, når denne foretages manuelt.

Vore centralsmøringsanlæg kan monteres på faktisk alle maskiner, der har brug for fedt-smøring, uafhængig af størrelse og driftomgivelser – f.eks. i

Især på maskiner, der er udsæt krævende vilkår og har mange smøresteder er det en stor fordel at have et centralsmøringsanlæg i drift. Dog kan det også betale sig, at installere vore centralsmøringssystemer på maskiner med få smøresteder, siden vore anlæg kan konfigureres til at matche alle størrelser og vilkår.